środa, 5 kwietnia 2017

Elie Saab


Elie Saab urodził się 4 czerwca 1964 roku w Bejrucie.  Od naj­młod­szy­ch lat prze­ja­wiał zain­te­re­so­wa­nie modą. Rodzi­ce myśle­li, że będzie kraw­cem. Początkowo zszywał kawałki materiałów, dopasowywał kolory i tworzył ubranka dla zabawek. Po kilku latach przy­cią­gał do sie­bie klient­ki zain­te­re­so­wa­ne ubra­nia­mi, któ­re będą wydo­by­wa­ły ich uro­dę i ele­gan­cję, ale któ­re nie będą zbyt oczy­wi­ste i powta­rzal­ne.
W wieku 18 lat otworzył swoje pierwsze atelier w Libanie. Skupił się na tworzeniu sukien ślubnych. Przeważającą czę­ść jego klien­te­li stanowiły elity - bogate Libanki, żony biznesmenów, księżniczki czy damy z klasy wyższej. Mając 25 lat ożenił się ze swoją wielką miłością - Claudine, która jest jego muzą.
Kilka lat później zaproponowano mu członkostwo w prestiżowej włoskiej Camera Nazionale della Moda Italiana. Był pierwszym obcokrajowcem, który doznał tego zaszczytu. Przedstawił najlepsze projekty podczas Alta Moda Fashionn Week w Rzymie i oczarował publiczność swoim talentem. Umiłowanie kobiecej sylwetki oraz umiejętny dobór tkanin, dodatków stanowiły jego atuty. Elie do szkiców starał się przemycić ducha modernizmu i mieszankę luksusu, co wyróżniło go spośród innych projektantów. Rok póź­niej odbył się pierw­szy medio­lań­ski pokaz prêt-à-porter, któ­ry oka­zał się wiel­kim powo­dzeniem. Kolek­cja zacho­wa­ła kla­sę i pre­cy­zję kre­acji hau­te coutu­re, co tyl­ko pod­kre­śli­ło wyso­ki poziom, któ­ry narzu­cił sobie Elie Saab. 
Nie­ca­łą deka­dę póź­niej, bo w 2003 roku, dołą­czył do Cham­bre syn­di­ca­le de la hau­te coutu­re − jego nazwi­sko wid­nie­je obok marek taki­ch jak Esca­da, Valen­ti­no, Ale­xan­der McQu­een czy Dior.
W 2002r suk­nia, w któ­rej wystą­pi­ła Hal­le Ber­ry podczas gali wręczenia Oskarów przyniosła sukces. Od tego momen­tu gwiaz­dy zaczę­ły zama­wiać u nie­go kre­acje, a jego popu­lar­no­ść wyszła poza Azję i Euro­pę. 

4 komentarze:

  1. Znam sukienkę Halle Berry, ale nie miałam pojęcia kto ją uszył, dzięki Twoim ciekawym postom, podnoszę poziom moich wiadomości na temat mody :)

    OdpowiedzUsuń
  2. Uwielbiam jego projekty - a jego pokazy, to jakby się wybrać do krainy czarów. Pomysłowość i kunszt level hard :D Też bym tak chciała... ale z tym to się trzeba urodzić :)

    OdpowiedzUsuń